Gamyklos 22b, Vilniaus r, Rudamina, 13249

El. Paštas: rudaminos.gimnazija@gmail.com

Telefonas: +370 5 2320114

Meniu

Vizija, misija

Gimnazijos vizija:

 • svarbus kultūrinis, pilietinis bei auklėjamasis Rudaminos bendruomenės ir aplinkinių gyvenviečių židinys;
 • atvira pozityviai kaitai, inovacijoms ir idėjoms, nuolat besimokanti šiuolaikinė ugdymo įstaiga, patraukli savo turiniu, darbo metodais, kokybišku ugdymu;
 • efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti, puoselėjanti humanistines vertybes, užtikrinanti vaiko saugumą;
 • tenkinanti įvairių gebėjimų mokinių poreikius, organizuojanti įvairią neformaliojo švietimo ir popamokinę veiklą, sauganti etnokultūrinį paveldą, teikianti kokybišką vidurinį išsilavinimą lenkų bei rusų kalbomis.

Gimnazijos misija:

 • Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, užtikrinti šiuolaikišką, kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą, ugdyti atvirą, kūrybingą, savarankišką, laisvą, sveiką žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.
 • VRSA
 • ŠMM
 • KLA
 • manodienynas
 • SRP
 • pomoc polakom
 • NEC
 • emokykla
 • tu_ne_vienas
 • manovita
 • erasmus+
 • olweus
 • TM4
 • Lochowo
 • robotikavaikams
Top