Gamyklos 22b, Vilniaus r, Rudamina, 13249

El. Paštas: rudaminos.gimnazija@gmail.com

Telefonas: +370 5 2320114

Meniu

Gimnazijos istorija

Lietuvos enciklopedijoje apie Rudaminos mokyklą pirmą kartą užsimenama 1782 metais. Tada Rudaminoje, prie bažnyčios, buvo parapijinė mokykla, kurioje mokėsi 10 turtingų tėvų vaikų, metais vėliau jau mokėsi 21 mokinys.

1867 m. Rudaminoje veikė rusų mokykla, kurioje 1885/86 m.m. mokosi 60 mokinių. Tais laikais lenkų vaikai mokėsi namuose arba lankydavo rusų mokyklą. Iki 1919-ųjų metų apie Rudaminą beveik jokių žinių nerasta. Žinoma, kad 1919 metais Rudaminoje veikė pradinė mokykla, kurioje mokiniai galėjo baigti 3-4 klases. Mokomieji dalykai buvo dėstomi lenkų kalba. Mokyklos direktorius - Bronislavas Grajevskis, kuris kalbėjo lenkiškai ir vokiškai. Tada mokykloje mokėsi 207 mokiniai; tai buvo lenkai, rusai, žydai.

1939 metais Rudaminoje buvo pastatyta nauja mokykla, žmonių vadinta Pilsudskio, nes tuo metu Juzefas Pilsudskis pastatė 100 tokių mokyklų. Iš pradžių tai buvo pradinė mokykla, vėliau septynmetė, o 1956 metais pradėjo veikti vidurinė mokykla. Mokykloje visi dalykai, t.y. : matematika, geografija, istorija, biologija, tikyba buvo dėstomi lenkų kalba. Mokiniai mokėsi ir vokiečių kalbos. Klasėse buvo po 20-30 mokinių. Nors mokykloje trūko vadovėlių, vaizdinių priemonių ir baldų, kasmet mokinių daugėjo..

1941 -1942 m.m. karo metais mokykloje mokėsi 200 mokinių. Direktorius - Kazimiras Lelešis. Vokiečių okupacijos laiku mokykla veikė su protarpiais todėl, kad mokykloje dislokavosi vokiečių kariai. 1943 m. direktorius buvo Gudonis, kuris buvo sušaudytas vokiečiais.

Nuo 1944 iki 1948m. mokykla vadinasi progimnazija. Joje buvo 8 klasės. Nuo 1944 m. direktorius buvo p.Lateckij, 1946-1949 m. – Viktoras Matonis, 1950 m. - Timofej Griščenko, o 1951-52 m. – Riva Rabiner. Nuo 1957m direktoriumi buvo Franc Konusevič..

1956m. Rudaminos mokykla tapo vidurine, kurioje buvo tik lenkų ir rusų klasės. 1956 metais mokyklą baigė pirmoji Rudaminos vidurinės mokyklos abiturientų laida.

1968 m. Levui Supejevui vadovaujant, prie pagrindinio mokyklos pastato buvo pastatytas priestatas. Nuo tada mokykloje mokosi 640 mokinių, buvo 20 klasių, valgykla, 2 kabinetai (fizikos ir chemijos), sporto salė.

Nuo 1974 m. iki 1995 m. mokyklos direktoriumi tapo buvęs auklėtinis Anatolijus Nikandrovas, kuris daugiau kaip 20 savo gyvenimo metų paskyrė mokiniams, pedagogams bei mokyklai.

Tais metais mokykla buvo trikalbė, buvo dėstoma rusų, lenkų ir lietuvių kalbomis. Mokykloje buvo apie 1300 mokinių. Trukdavo mokymo kabinetų ir mokiniai mokėsi 2 pamainomis. Nepriklausomybės laikais lietuvių klasės atsiskyrė, mokykla liko dvikalbe. Nuo 1991m. lietuvių mokykla pradėjo veikti sename Pilsudskio pastate.

1996 m. buvo pastatytas naujas mokyklos pastatas ir lenkų ir rusų klasės iki šiol mokosi kartu. Mokykloje mokėsi apie 600 mokinių: 25 lenkų klasių ir 8 rusų.

2002 m. mokyklai buvo suteiktas Ferdinando Ruščico vardas. Inauguracijoje dalyvavo patrono anūkas, gyvenantis Lenkijoje, taip pat Ferdinandas Ruščicas.

Mokykla tapo gimnazija. Gimnazija turi savo papročius ir tradicijos. Tai Pavasario sutikimo šventė, Andžejaus šventė, Šimtadienis, Paskutinio skambučio šventė, abiturientų išleistuvės, Motinos diena, Lietuvos ir Lenkijos Nepriklausomybės dienų minėjimai. Tai keletas švenčių, kurios yra minimos mūsų mokykloje. Gimnazijoje organizuojamos ekskursijos po Lietuvą, Baltarusiją, Lenkiją. Mokykla palaiko glaudžius ryšius su Lenkijos mokyklomis Sobutkos ir Lomžos miestuose. Mūsų mokyklos mokiniai lankėsi Sobutkos ir Lomžos miestuose, kur šeimininkai mus labai maloniai priėmė, organizavo daug įdomių ekskursijų, susipažindino su Lenkijos kultūra, tradicijomis. Mylime savo mokyklą, čia - mūsų antrieji namai ir norime, kad visiems būtų gera, jauku ir įdomu.

sena

Pimasis mūsų mokyklos pastatas

 • VRSA
 • ŠMM
 • KLA
 • manodienynas
 • SRP
 • pomoc polakom
 • NEC
 • emokykla
 • tu_ne_vienas
 • manovita
 • erasmus+
 • olweus
 • TM4
 • Lochowo
 • robotikavaikams
Top