Gamyklos 22b, Vilniaus r, Rudamina, 13249

El. Paštas: rudaminos.gimnazija@gmail.com

Telefonas: +370 5 2320114

Meniu

Tėvų komitetas

Tėvų komitetas – gimnazijos savivaldos institucija, vienijanti visą gimnazijos bendruomenę, bendradarbiaujanti su gimnazijos taryba ir gimnazijos administracija, padedantys gimnazijos bendruomenei spręsti mokinių veiklos ir auklėjimo klausimus, užsiimanti švietėjiška veikla.

Tėvų komiteto veikla gimnazijoje:

   • domisi mokinių sveikatos priežiūra, maitinimu, mokymosi klausimais, lankomumu;
   • bendrauja su tėvais klasės tėvų susirinkimuose, bendrauja tarpusavyje ir su mokytojais;
   • mokytojams pageidaujant, dalyvauja svarstant mokinių elgesį, pažangumą, lankomumą;
   • mokytojams sutikus, dalyvauja pamokose, stebi mokinių elgesį, žinias, mokytojo bendravimą pamokų metu;
   • apie tėvų ir mokinių pageidavimus, pastabas informuoja gimnazijos vadovus;
   • tariasi dėl papildomų lėšų gimnazijos remontui, inventoriui, kitoms išlaidoms.

Tėvų komiteto veikla už gimnazijos ribų:

  • domisi mokinių popamokine veikla, atkreipia dėmesį į sunkiai auklėjamų vaikų elgesį viešose vietose;
  • dalyvauja įvairiuose gimnazijos renginiuose;
  • užsiima švietėjiška veikla.

Tėvų komitetas:

1. Violeta Cereška - pirmininkė

2. Ana Atkinskaja - sekretorė

3. Vladislav Garnega

4. Vitalij Valiuškevič

5. Regina Sakalauskienė

6. Svetlana Apanasovič

 • VRSA
 • ŠMM
 • KLA
 • manodienynas
 • SRP
 • pomoc polakom
 • NEC
 • emokykla
 • tu_ne_vienas
 • manovita
 • erasmus+
 • olweus
 • TM4
 • Lochowo
 • robotikavaikams
Top