Gamyklos 22b, Vilniaus r, Rudamina, 13249

El. Paštas: rudaminos.gimnazija@gmail.com

Telefonas: +370 5 2320114

Meniu

Mokinių savivalda

Vilniaus rajono F. Ruščico gimnazijos Mokinių savivalda (toliau – MS) yra savarankiška, nesiekianti pelno organizacija, vienijanti moksleivius – savo narius. Ją sudaro 7-8 ir I-III G klasių mokiniai (po 1-2 atstovus iš kiekvienos klasės), kurie renkami atviru balsavimu savo klasės mokinių balsų dauguma. MS veiklai vadovauja pirmininkas bei keli jo padėjėjai (visi jie sudaro Mokinių tarybą), kurie būna renkami atviru balsavimu per pirmąjį Mokinių savivaldos susirinkimą. Penki Mokinių tarybos nariai priklauso gimnazijos tarybai. Mokinių savivaldos nariai į susirinkimus renkasi kartą arba du kartus per mėnesį (o jei reikia – ir dažniau).

 

Mokinių taryba (7-IIIG kl):

Mokinių savivaldos tikslas:

 • organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią , kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę..

Mokinių savivaldos uždaviniai:

 • Skatinti aktyvios, tolerantiškos, draugiškos, kūrybingos, kultūringos, gimnazijos tradicijas puoselėjančios asmenybės ugdymąsi;
 • Numatyti ir vykdyti mokinių savivaldos veiklą, būti pavyzdžiu visai mokinių bendruomenei;
 • Stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų;
 • Organizuoti ir vykdyti projektus, akcijas, diskusijų popietes, išvykas, susitikimus ir kt. veiklą;
 • Padėti organizuoti gimnazijos renginius;
 • Bendradarbiauti su kitomis miesto švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis;
 • Ugdyti higienos įgūdžius, prisidėti prie jaukesnės, gražesnės, saugesnės aplinkos gimnazijos kūrimo;
 • Padėti spręsti problemas, susijusias su gimnazija.

Mokinių savivaldos principai:

 • bendradarbiavimo;
 • prieinamumo, atvirumo;
 • demokratiškumo;;
 • atsakingumo ir pareigingumo;
 • lygiateisiškumo.

Tarybos sudėtis:

  • Mokinių tarybos koordinatorė: Kristina Krepštul
  • Gimnazijos prezidentas: Nikita Charčuk

  • Gimnazijos prezidento pavaduotoja: Inesa Janukevič

7a  Ariana Dovidovič, Nikita Archipov
7b  Katažyna Boguška, Kamila Jakel
7c  Sylvester Vejkšnia, Robert Pietrusevič
8a  Margarita Charčuk, Ričard Makovskij
8b  Evita Gailiušaitė, Viktorija Jakovleva
8c  Gabriela Šovaliova,
IGa  Edgar Žukovski, Dominyka Apanasovič
IGb  Paulina Sakovska, Agata Romanovska
IIGa  Emilija Štefanec, Jelizaveta Juchnevič
IIGb  Viktorija Pročuchanova, Kamila Lipinska
IIGc  Dariuš Andriuškevič, Agata Zdanovič
IIIGa  Agnė Kodytė, Olia Kovalčiukaitė
IIIGc  Rafal Miloš, Daniel Aleksandrovič

 • VRSA
 • ŠMM
 • KLA
 • manodienynas
 • SRP
 • pomoc polakom
 • NEC
 • emokykla
 • tu_ne_vienas
 • manovita
 • erasmus+
 • olweus
 • TM4
 • Lochowo
 • robotikavaikams
Top