Gamyklos 22b, Vilniaus r, Rudamina, 13249

El. Paštas: rudaminos.gimnazija@gmail.com

Telefonas: +370 5 2320114

Meniu

Pagalba mokiniams

vaikasVaikai - tai gyvi laiškai, siunčiami į ateitį,

kurios mes nematysime.

Neil Postman

 

 

 

 

Vaiko gerovės komisija

 • Komisijos pirmininkė - Žaneta Jankovska (gimnazijos direktorė)
 • Komisijos pirmininko pavaduotoja - Svetlana Juodelienė (socialinė pedagogė metodininkė)
 • Komisijos sekretorė – Danutė Mikalauskienė (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė)

Nariai:

 • Miroslava Klim (direktoriaus pavaduotoja ugdymui)
 • Honorata Romanovska (direktoriaus pavaduotoja ugdymui)
 • Robert Poliakovskis (direktoriaus pavaduotojas ugdymui)
 • Evelina Vaitkevičienė (psichologė)
 • Kristina Krepštul (socialinė pedagogė)

Darbo tikslas:

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokytis pagal gebėjimus ir galimybes, įveikti socialinę atskirtį ir ruoštis gyvenimui, ugdyti mokinių vertybines kompetencijas.

Darbo uždaviniai:

1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę pagalbą vaikui.

2. Konsultuoti mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais.

3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus. Teikti rekomendacijų mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas.

4. Nagrinėti mokinių nesėkmingo mokymosi priežastis, baimių eiti į mokyklą, imtis veiksmų, padedančių sėkmingai mokytis.

5. Siūlyti gimnazijoje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas.

6. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį, pakartotiną įvertinimą.

7. Teikti rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoti ir koordinuoti ugdymo programų pritaikymą.

8. Vykdyti krizių valdymą mokykloje.

9. Skleisti metodines naujoves, dalintis gerąja darbo patirtimi, bendradarbiauti.

Pagalbos vaikui specialistai:

Projektas „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“:


Naudingos nuorodos:

[Šiuolaikiška interneto svetainė jaunimui www.askritiskas.lt]

www.lvjc.lt/ – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

www.bendraamziai.lt – portalas skirtas jaunimui, žaidimai, video, nuotraukos, Jaunimo sveikatos centras

http://www.pagalbavaikams.lt – pagalba vaikams

www.mususeima.lt – viskas, kas aktualu šeimai

www.gelbvaik.lt – „Gelbėkit vaikus“ už vaiko teises kovojanti visuomeninė organizacija

www.savanoriaujam.lt

www.jaunimolinija.lt – viena didžiausių Lietuvoje veikiančių nemokamos emocinės paramos telefonu ir elektroniniais laiškais tarnyba

www.vaikulinija.lt – emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu bei internetu

 

 • VRSA
 • ŠMM
 • KLA
 • manodienynas
 • SRP
 • pomoc polakom
 • NEC
 • emokykla
 • tu_ne_vienas
 • manovita
 • erasmus+
 • olweus
 • TM4
 • Lochowo
 • robotikavaikams
Top